• Novinky

      • VITAJTE V RUSKOM SVETE: JAZYK, HISTÓRIA, KULTÚRA

       Dňa 19. februára 2021 sa otvoril ruský jazykový program: ′′ Vitajte v ruskom svete: jazyk, história, kultúra′′ vyvinutý učiteľmi ruského jazyka ako cudzieho jazyka a medzikultúrnou komunikáciou vedený pani Adrianou Lauffovou pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

       Na slávnostnom otvorení Finančnej univerzity vystúpili prorektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce, L. Prykhodko, zástupca vedúceho katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie o vedeckej práci N. A. Kozlovtseva, koordinátorka projektu E. Y. Shishková, hlavná špecialistka medzinárodnej služby a vedúca študijného odboru slovensko – ruskej bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach Adriana Lauffová. 

       Účastníci podujatia, ktorí prejavili záujem o spoluprácu, tento program opísali ako ′′nezabudnuteľné dobrodružstvo a cestovanie do sveta ruského jazyka a kultúry".

       Toto nie je prvý spoločný projekt Finančnej univerzity pri vláde Ruskej federácie a Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. V mesiacoch november a december 2020 bola organizovaná a úspešne realizovaná prvá Zimná online škola ruského jazyka.

       Na základe úspešnej spolupráce zástupcovia gymnázia požiadali univerzitu o zorganizovanie ďalšieho ruského jazykového programu, ktorý podporili: prorektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce L. V. Prykhodko, vedúca katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie I. A. Klimova, zástupkyňa vedúcej katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie pre vzdelávacie a metodické práce E. V. Ganina. 

       Zoznámenie sa s ruským svetom ako priestorom ruského jazyka a kultúry nebolo vybrané pre tento program náhodou. V situácii globálneho rozdelenia spôsobeného pandémiou COVID-19 je vhodným nástrojom na formovanie obrazu Ruska a Rusov v zahraničí, vysielanie humanitárnych, duchovných a všeobecných ľudských hodnôt a propagácie ruského jazyka a kultúry vo svete.

       Tento program je založený na teoretických princípoch vyvinutých v kandidátskej práci ′′Formácia obrazu ruského sveta v moderných podmienkach: potenciál humanitárnej spolupráce′′ zástupcom vedúceho oddelenia cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie N. A. Kozlovtsevej.

       Programu sa zúčastní 27 slovenských žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. Seniorskí pedagógovia katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie kandidátov budú realizovať vyučovanie v rámci vyššie uvedeného programu. 

        

                        Programové kurzy začínajú 20. februára 2021 a trvajú do 31. marca 2021. 

                      Účastníkom programu prajeme úspešné vzdelávanie sa!

      • SUCHÝ FEBRUÁR

       Vo februári prichádza na Slovensko preventívne osvetová kampaň Suchý február. V Českej republike sa uskutoční už deviaty ročník kampane, ktorá pomáha širokej verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť svoje zabehnuté návyky. Minulého ročníka sa podľa prieskumov zúčastnilo až 9 % českej dospelej populácie. Rok 2021 prináša zásadnú zmenu - KNIHU Suchej únor, ktorá na 416 precízne vydestilovaných stranách predstavuje alkohol vo všetkých jeho spoločenských úlohách.

      • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA V KATEGÓRII "Z" PRE STREDNÉ ŠKOLY 2021

       Školské kolo GO Z sa uskutočnilo 05.02.2021 

       Súťažilo sa online na internete. Z bilingválnej slovensko-ruskej sekcie sa do súťaže zapojilo 15 žiakov IV.RB a traja žiaci V.RB triedy. Do krajského kola postupujú 11 súťažiaci. 

       Krajské kolo GO v kategóriách A, B, Z sa uskutoční 26.03.2021 online formou.

        

       Zo IV.RB triedy postupujú do krajského kola GO: 

       Anderko Denis

       Andreaninová Zuzana

       Bezeková Ema

       Čecetka Igor

       Marusinová Timea

       Meľuch Erik

       Petrušová Milica

       Popaďaková Viktória

       Šumanská Terézia

        

       Z V.RB triedy postupujú do krajského kola GO: 

       Albert Dominik

       Merkovská Timea

        

       Blahoželáme a prajeme úspech aj v krajskom kole GO.

      • CELONÁRODNÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

       Dňa 5. februára 2021 sa o 9:00 hodine v online formáte sa uskutočnilo CELONÁRODNÉ KOLO súťaže RUSKÉ SLOVO. Organizátorom 15. ročníka súťaže je Zväz Rusov Košice pod záštitou MŠVVaŠ SR.

       Na súťaži sa zúčastnilo 250 žiakov základných a stredných škôl Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského, Žilinského a Košického kraja. Priameho prenosu súťaže sa zúčastnili pracovníci Ruskej ambasády a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. 

       Naši žiaci Tímea Marusinová IV.RB, Milica Petrušová IV.RB a Šimon Jozef Kapusta III.RB obhájili prvé miesta z krajského konkurzu a zvíťazili.

       K tomuto víťazstvu ste kráčali zodpovednou prácou, energiou a odhodlaním. Gratulujeme vám k víťazstvu, ktoré ste získali. :-)

      • OZNAM PRE VEREJNOSŤ

       dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a nariadenia OÚ Košice je prevádzka školy prerušená a pedagogickým zamestnancom nariadený home office. V prípade potreby nás kontaktujte na t. č. 0917 189 580 alebo na email antoniova@gmrske.sk.

      • VZDELÁVANIE S INŠTITÚTOM PUŠKINA V MOSKVE

       Dňa 29.01.2021 sa  žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili Литераиурной библиотеки v online forme prostredníctvom platformy youtube na besede s poprednými odborníkmi na básnickú tvorbu nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Jozefa Brodského.

       Besedy sa zúčastnil aj Hrdina RSFR, kozmonaut Sergej Ryžnikov, profesor a autor publikácií o poézii Brodského Oleg Lekmanov, vedúci katedry svetovej literatúry Inštitútu Puškina v Moskve, Alexander Paškov, pracovníci Belskej a Pizanskej univerzity a samozrejme Viktor Popov, umelec, interprét piesní Brodského. Programom nás sprevádzala vedkyňa z oblasti literatúry Elmíra Afanasieva.

       Ak by niekoho z Vás téma zaujala môže si celú reláciu vypočuť na youtube.

       Odkaz tvorby J. Brodského súčasnému mladému pokoleniu: „Môj národ nepotrebuje moje telo, ale moja duša sa mu ešte zíde,“...

      • WEBINÁR CPPPaP

       Dávame do pozornosti rodičov a učiteľov WEBINÁR – MULTITASKING, alebo prečo je dobre občas odložiť mobil, ktorý sa uskutoční dňa 17.02.2021 od 15:30 hod.. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra.

      • WEBINÁR CPPPaP

       Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice, pozýva pedagógov a rodičov na WEBINÁR s témou: Danajské dary (negatívne dôsledky nadania) dňa 03.02.2021 od 15:30 hod..

        

       Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra.

      • RUSKÉ SLOVO 2021

       Naši žiaci slovensko - ruskej sekcie opäť úspešní!

        

       Dňa 14.01.2021 sa konal 15. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO /pod záštitou Zväzu Rusov zastúpenou pani Mgr. Natáliou Dostovalovou/, pod patronátom Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach už piatym rokom.

       Napriek dištančnému vzdelávaniu a ťažkej epidemiologickej situácii bola obľúbená súťaž milovníkov ruskej poézie, prózy a hudby zorganizovaná online formou.

       Päťdesiatpäť žiakov základných a stredných škôl Košického kraja odoslalo svoje nahrávky súťažných vystúpení, ktoré ohodnotila štvorčlenná porota zastúpená koordinátormi súťaže: Mgr. Adrianou Lauffovou a Mgr. Danicou Hanudelovou, Mgr. Jankou Meľuchovou a Mgr. Tatianou Ponickou.rMladí speváci a recitátori obohatili momentálne uzavretý svet znemožňujúci kultúrne vyžitie a sociálny kontakt. O to sme mali väčšiu radosť, že deti epidémia neodradila ich lásku k ruskej reči a kultúre. Všetkým srdečne blahoželáme.

        

            1.  miesto: próza - rusko jazyčné prostredie: TIMEA MARUSINOVÁ IV.RB

            1.  miesto: poézia - rusko jazyčné prostredie: ŠIMON JOZEF KAPUSTA III.RB

            1.  miesto: próza - slovenské prostredie: MILICA PETRUŠOVÁ IV.RB

            2.  miesto: poézia - rusko jazyčné prostredie: TIMEA MARUSINOVÁ IV.RB

        

       Najlepší speváci a recitátori postupujú a svoje výkony predvedú na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 05. februára 2021. 

       Tešíme sa a držíme prsty!

       Adriana Lauffová

      • DECEMBER S INŠTITÚTOM PUŠKINA

       «Декабрь с Институтом Пушкина».

                                  

       Učitelia a žiaci II.RB, III.RB, IV.RB triedy slovensko - ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia sa zúčastnili zaujímavých webinárov Inštitútu Puškina v Moskve, vedených poprednými špecialistami v danej oblasti.

       Počas 12 dní decembra (od 19.12.2020 – do 30.12.2020) sa uskutočnili online hodiny pre žiakov, učiteľov ale aj rodičov.

       Zúčastniť sa mohli ako ruskí, tak aj zahraniční študenti, učitelia a všetci, ktorých zaujíma ruský jazyk a ruská kultúra. 

       Pre žiakov boli pripravené súťaže, hry, virtuálne exkurzie, prednášky, tvorivé dielne a podobne. 

       Pre učiteľov boli pripravené webináre o tvorbe Puškina, Lermontova, Ťučeva, Bunina, Čechova a ďalších autorov Strieborného veku.

       V neposlednej rade je dôležité pripomenúť, že tento program bol špeciálne vypracovaný pre ruských a zahraničných učiteľov, a mal za úlohu odporučiť nové spôsoby online hodín a výberu učebného materiálu pre vyučovací proces ruského jazyka deťom –„ bilingválcom.“ 

       Tešíme sa na ďalšie možnosti štúdia a spolupráce s ruskými univerzitami!


      • OZNAM

       Vzdelávanie žiakov nášho gymnázia prebieha dištančnou formou v dňoch 11.01. - 24.01.2021. Budova školy je uzatvorená a z dôvodu zákazu vychádzania funguje v obmedzenom režime. V nevyhnutných prípadoch po odkonzultovaní s riaditeľkou školy si stránky môžu vybaviť nevyhnutné veci v čase od 9.00 do 11.00 hod.

       Všetko, čo je možné, vybavujte telefonicky a elektronicky. Pokiaľ sa nedovoláte na telefónne číslo 055/6227383, volajte na mobilné telefónne číslo: 0917/189 580. Ďakujeme za pochopenie.

      • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ "AZBUKI VEDI"

       Naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka slovensko - ruskej bilingválnej sekcie Timea Marusinová, Milica Petrušová a Šimon Jozef Kapusta opäť preukázali svoje schopnosti a zručnosti v oblasti ruského jazyka, konkrétne umeleckého prednesu poézie a prózy. Títo žiaci sa zúčastnili medzinárodnej súťaže „AZBUKI VEDI“ pod vedením Adriany Lauffovej.

        

       Spomedzi stoviek účastníkov z Európy sa umiestnili na popredných miestach v prednese poézie a prózy ruských klasikov, ako aj autorov Strieborného veku.

        

       Poézia:

       2. miesto: Šimon Jozef Kapusta

       3. miesto: Timea Marusinová

        

       Próza:

       2. miesto: Milica Petrušová

       2. miesto: Timea Marusinová

        

       Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme.

      • PRVÁ ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA

       Od 26. októbra do 30. novembra 2020 sa na základe aktivity Adriany Lauffovej, vedúcej študijného odboru slovensko - ruskej bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach a predchádzajúcich jednaní, dohôd a kultúrno – spoločenskej komunikácie so zástupcami Finančnej univerzity v Moskve podarilo právne a logisticky zorganizovať začiatok spolupráce a otvoriť tak Prvú zimnú školu ruského jazyka Departamentu cudzích jazykov  medzinárodnej komunikácie, fakulty medzinárodných ekonomických vzťahov Finančnej univerzity v Moskve.  36 – ti žiaci našej školy, ako prví gymnazisti v histórii Finančnej univerzity vôbec, mali možnosť štúdia na najprestížnejšej univerzite Európy, pod vedením učiteľov pani Kozlovcevoj a pani Torosjan, pod patronátom zástupcu departamentu docenta Ganinoj. Cieľom programu bolo nielen zlepšenie úrovne ruského jazyka vo všetkých sférach  jazykovej činnosti (čítanie s porozumením, počúvanie, písanie, komunikácia), ale taktiež rozšírenie slovnej zásoby, vedeckej lexiky a novej terminológie. Účastníci úspešne zavŕšili tento vyučovací proces vedomostným testom a získali cenné certifikáty, ktoré sú nielen spomienkou na správne strávený čas, ale hlavne bodmi pre prijatie na univerzity v Ruskej federácii.

        

       Organizácia a prevedenie tohto programu bola možná vďaka podpore riaditeľky Departamentu cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie Fakulty medzinárodnej ekonomickej spolupráce pani Klimovej, zástupkyni riaditeľky pani Ganinoj a riaditeľky medzinárodnej spolupráce pani Prichoďko a samozrejme hlavného špecialistu pani Šiškovej, s ktorou to pani Lauffová osobne dojednávala krok za krokom. Organizátor danej akcie, Adriana Lauffová, plánuje pokračovať v spolupráci v dištančnej ako aj prezenčnej forme. Na záverečnom stretnutí žiakov, učiteľov a vyššie spomenutých predstaviteľov univerzity boli prítomní aj kultúrna atašé ruskej ambasády pani Novgorodova a prorektor Finančnej univerzity, ktorý všetkým zúčastneným poďakoval a zaželal našim žiakom veľa úspechov a posmelil ich v postúpení na univerzitu. 

      • HUMANITÁRNY PROJEKT

       Humanitárna aktivita ocenená Ruským veľvyslanectvom v Bratislave.

        

       Začiatkom septembra 2020 sa žiaci IV.RBIII.RB triedy, menovite Alexandra Daduláková, Šimon Jozef Kapusta, Viktória Lengyelová, Eduard Lauff, Lukáš Komjaty a Zuzana Tomášová, zúčastnili humanitárneho projektu pod názvom "Preklad mien a priezvisk, hodností a miesta smrti sovietskych vojakov pochovaných na Zvolenskom cintoríne".


       Žiakom bolo doručený ďakovný list za ich hlboké chápanie vážnosti a objektívnej historickej pravdy udalostí II. svetovej vojny, ktorá - ako sa v ďakovnom liste uvádza, našla odozvu v srdciach blahosklonných potomkov.

      • PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 16.11.2020 - 20.11.2020

       Pondelok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Utorok - Štátny sviatok

       Streda - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Štvrtok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

       Piatok - vyučovanie dištančnou formou podľa platného rozvrhu

      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

       Zdieľame vám drobnú fotorekapituláciu aktivít z hodín francúzskeho jazyka, ktoré prebiehali na našej škole počas posledných dvoch týždňov v rámci Európskeho dňa jazykov (26.9.2020). Tešíme sa, že tieto aktivity "stihli" aj naši starší žiaci zo sexty, septimy a I.FB, ktorých týmto pozdravujeme v dištančnej výučbe.