• Novinky

      • PF 2023

       Prajeme Vám všetkým pokojný adventný čas, príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný a úspešný rok 2023!

      • BETLEHEMSKÉ SVETLO

       Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Vianoce sa u skautov jednoznačne spájajú aj s tradíciou roznášania Svetla z Betlehemu.

       Aj naša škola sa pripojí k tejto predvianočnej tradícii. Každý žiak bude mať preto zajtra (utorok) po vyučovaní možnosť odpáliť si z plamienka Betlehemského svetla na svoju sviečku v kahančeku v priestoroch vrátnice školy po 5., 6. a 7. vyučovacej hodine.

       Z bezpečnostných dôvodov, prosíme, všetkých o dodržanie pravidiel zaobchádzania s otvoreným ohňom.

      • E-KNIHA O ŠTÚDIU A AKTUÁLNOM TRHU PRÁCE

       Dňa 27. októbra 2022 sa na pôde školy uskutočnila online konferencia o budúcnosti trhu práce a trendoch vo vybraných odboroch s názvom READYCON Slovensko 2022. Jej cieľom bolo poskytnúť stredoškolákom prehľad v aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli robiť lepšie rozhodnutia a vedeli tiež v budúcnosti podnikať kroky, ktoré im pomôžu s uplatňovaním sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. 

       Organizačnému tímu sa z jeho obsahu podarilo vyhotoviť e-knihu (.pdf na stiahnutie), v ktorej môžete nájsť prehľadne zhrnuté: 

       • užitočné informácie o osobnom rozvoji a mäkkých zručnostiach,
       • trendy na trhu práce a v jednotlivých odboroch (Elektrotechnika/ Strojárstvo/ Informačné technológie/ Stavebníctvo/ Obchod a služby/ Financie/ Zdravotníctvo), 
       • rôzne príležitosti od partnerských organizácií READYCON

       Brožúry na stiahnutie.

      • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

       Veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".

       Aj tento rok bola zbierka mimoriadne úspešná a pevne verím, že poteší mnohé babičky a tiež deduškov v domovoch dôchodcov.

      • DOD 06.12.2022

       Dňa 06.12.2022 sa na našom gymnáziu okrem mikulášskeho večierka spojeného s charitatívnymi aktivitami uskutočnil aj prvý deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium a širokú verejnosť.

      • ONLINE FOTOSLUŽBA

       Milí žiaci!

       Dávame Vám do povedomia bezplatnú službu online generátora fotografií, ktorú môžete využívať všetci. Vďaka tejto službe si môžete fotografiu na študentský preukaz vyhotoviť samostatne, jednoducho, doma a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       Dňa 06. decembra 2022 (utorok) sa na našom gymnáziu uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ so začiatkom o 15:00 hod.. Radi privítame všetkých záujemcov o štúdium na slovensko - francúzskej sekcii, slovensko - ruskej sekcii nášho gymnázia a o štúdium na 4-ročnom, 8-ročnom gymnáziu.

       Pripravené sú zaujímavé prezentácie jednotlivých študijných odborov nášho gymnázia, množstvo aktivít pre žiakov. V závere môžu všetci záujemcovia navštíviť náš mikulášsky program vrátane charitatívnej akcie, do ktorej sa môžu zapojiť všetci.

       Veríme, že sa dozviete odpovede na všetky Vaše otázky a pripravený program sa Vám bude páčiť. 

      • ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

       Geografická olympiáda vedie žiakov k lepšiemu pochopeniu sveta, rozvíja ich environmentálne myslenie a humanizuje ich vzťah k prírode. Dňa 23. novembra 2022 sa 26 žiakov našej školy zúčastnilo online školského kola už 51. ročníka tejto súťaže. Na vyhodnotenie výsledkov zatiaľ čakáme.

      • ČITATEĽSKÝ MARATÓN PRI SAMOVARE

       Pri príležitosti Dňa študentstva pripravili vyučujúci slovensko-ruskej sekcie nášho gymnázia pre svojich žiakov príjemné dopoludnie strávené s knihou v ruke a pri šálke chutného čaju zo samovaru. Na chvíľu žiaci odložili svoje mobilné telefóny a ponorili sa do tajov diel Čechova, Gogoľa a iných známych ruských spisovateľov. Čítali, riešili rôzne úlohy, odpovedali na otázky. V triedach vládla rušná pracovná atmosféra.

       Ako správni maratónski bežci sme nezabúdali ani na pitný režim a doplnenie energie koláčikmi a sušienkami s džemom („varenijem“) a medom. Zároveň sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavého z histórie prípravy a pitia čaju v Rusku. Vedeli ste, že čaj pripravený večer a vypitý až ráno pôsobí ako jed hada? A že v ruskom meste Tula, kolíske samovarov je múzeum, v ktorom je najmenší samovar na 3 kvapky vody?

       Na záver všetci „maratónci“ dobehli úspešne do cieľa. Každá trieda si zároveň zvolila svojho „kráľa – čitateľa“, ktorý bol odmenený sladkou odmenou.

       Už teraz sa tešíme na nové stretnutie s dobrou knihou a šálkou čaju!

      • BESEDA LINKY DETSKEJ DÔVERY LI(E)NKA

       V pondelok 14.11.2022 sa žiaci tried III.O a IV.O mali možnosť zúčastniť besedy organizovanej UPJŠ a Linkou detskej dôvery Li(e)nka. Počas besedy sa okrem iných venovali témam fungovania Linky detskej dôvery – rôzne možnosti ako pomáha a komu pomáha, predstaveniu Rovesníckej poradne a možnosti obrátenia sa na ňu. Bližšie informácie o linke dôvery.

      • BEDMINTON CHLAPCOV

       V regionálnom finále XIV. ročníka dlhodobých športových súťaží v bedmintone chlapcov získali naši žiaci 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • EXKURZIA NA ÚSTAVNOM SÚDE SR

       • vysoká odborná úroveň 
       • vrelé prijatie
       • výnimočný zážitok

       .. týmito slovami môžeme jednoducho opísať zážitok žiakov spoločensko-vedného semináru SDW zo štvrtka 10. novembra 2022.

       Obrovské poďakovanie patrí hovorkyni Ústavného súdu SR, JUDr. L. Duditšovi a jeho p. tajomníčke

      • BURATINO

       V dňoch 30.09. - 02.10.2022 sa uskutočnil tábor ruského jazyka „Buratino“. Žiaci slovensko-ruskej sekcie nášho gymnázia sa aktívne zúčastnili nácvikov spevu, viacerých zábavných disciplín vedených v duchu ruského jazyka a niektorí vyhrali rôzne tematické predmety, napríklad aj plne funkčný samovar. Žiaci sa programu nielen zúčastňovali, ale mali možnosť pomôcť v organizácii tábora. Napríklad Bianka Drotárová a Šimon Matiáš nás naučili tancovať valčík a sambu, Radovan Šoltys nás naučil tancovať belgický tanec. Nechýbala ani večerná diskotéka. Veľká vďaka patrí vedúcim tábora a to p. Strýkovej, p. Ponickej a p. Gazdíkovi. Celý tábor prebiehal v uvoľnenej atmosfére a nepochybne pomohol združiť celú ruskú sekciu.

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE

       Každoročne patrí mesiac november na našom gymnáziu čarovnému svetu ruských rozprávok. Naši žiaci - ruštinári sa pod vedením p. Ponickej, p. Meľuchovej a p. Veľkovej zúčastnili už 19. ročníka akcie "Ruský film v škole" organizovanej SCVČ Drábova 3 a pozreli si rozprávku "Zlatý kľúčik alebo dobrodružstvá Buratino".

       Po premietnutí filmu, hrách a kvízoch nakreslili v tvorivej dielni najkrajšiu scénku rozprávky.

       Práce našich mladých umelcov sme vystavili na školskej výstave. Najlepšie práce posielame na krajskú súťaž.

        

       Už teraz sa tešíme na novú rozprávku!

      • INFORMÁCIE PRE BUDÚCICH VYSOKOŠKOLÁKOV

       Národné kariérne centrum Vám dáva do pozornosti portál, ktorý ponúka súhrnné profilové informácie o vysokých školách, odkazy na virtuálne dni otvorených dverí, časopis pre stredoškolákov Kam po strednej a brožúru Čo zaujíma stredoškolákov - výber otázok a odpovedí vysokých škôl.

       Brožúru nájdete na stránkach.

      • SIMULÁCIA EUROPARLAMENTU

       Dňa 08. novembra 2022 sa v metropole východu uskutočnilo výnimočné plenárne zasadanie Európskeho parlamentu … Ale preč s fake news. V tento deň sa v Košiciach, na pôde UPJŠ, uskutočnil už deviaty ročník simulovaného zasadania Európskeho parlamentu, ktorého tradíciu pre frankofónnych stredoškolákov udržiava dijonská pobočka francúzskej výberovej vysokej školy SciencesPo a Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI/IUFS) v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave a partnerskými slovenskými vysokými školami.

       94 žiakov z ôsmich slovenských stredných škôl sa na pár hodín prevtelilo do kože poslancov jednej z najdôležitejších európskych inštitúcií a po úporných vyjadnávaniach, zákulisných rokovaniach a živej plenárnej diskusii prijalo rozhodnutie odzrkadľujúce aktuálnu politicko-ekonomico-environmentálnu situáciu v Európskej únii. Za našu školu sa tejto zaujímavej akcie zúčastnili vybraní žiaci IV.FB, V.FB a VII.O, ktorí sa spoznali (alebo po roku opätovne stretli) s rovesníkmi zo stredných škôl z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, Žiliny, Nitry, Trnavy a Bratislavy, pričom ich všetkých spájala jedna úžasná vec - mohli si povedať : « Je suis Européen et je parle français. »

       Reportáž z podujatia na www.telKE.sk

      • HALLOWEEN

       Posledný predprázdninový deň sa naša škola ponorila do strašidelného oparu. Na chodbách sme mohli stretnúť hrôzostrašne i vtipne oblečených jednotlivcov aj celé kolektívy. Žiaci popustili uzdu svojej fantázii a v triedach sedeli Mimoni, postavičky zo Shreka, piráti, muži v čiernom, bosorky, mníšky a mnoho ďalších zaujímavých kreatúrok..

       Svoje hrôzyplné predstavy pretavili i do výzdoby tried, napísania hrôzostrašných poviedok či desivých tekvíc.

       Víťazi súťaží:

       Kolektívne ocenenie masiek:

       1. miesto IV.FB - scary church

       2. miesto V.O - Mimoni

       3. miesto III.FB - postavy zo Shrek

       Strašidelná poviedka:

       1. miesto Leon Kokavec I.O 

       2. miesto Natália Tuptová III.O

       3. miesto Hana Bujnovská III.O

       Vyrezávaná tekvica:

       1. miesto Ela Rejtová I.O

       2. miesto Sára Sabolová II.O

       3. miesto Viktória Stolárová a Ivan Levický VII.O