• Novinky

      • BURATINO

       V dňoch 30.09. - 02.10.2022 sa uskutočnil tábor ruského jazyka „Buratino“. Žiaci slovensko-ruskej sekcie nášho gymnázia sa aktívne zúčastnili nácvikov spevu, viacerých zábavných disciplín vedených v duchu ruského jazyka a niektorí vyhrali rôzne tematické predmety, napríklad aj plne funkčný samovar. Žiaci sa programu nielen zúčastňovali, ale mali možnosť pomôcť v organizácii tábora. Napríklad Bianka Drotárová a Šimon Matiáš nás naučili tancovať valčík a sambu, Radovan Šoltys nás naučil tancovať belgický tanec. Nechýbala ani večerná diskotéka. Veľká vďaka patrí vedúcim tábora a to p. Strýkovej, p. Ponickej a p. Gazdíkovi. Celý tábor prebiehal v uvoľnenej atmosfére a nepochybne pomohol združiť celú ruskú sekciu.

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE

       Každoročne patrí mesiac november na našom gymnáziu čarovnému svetu ruských rozprávok. Naši žiaci - ruštinári sa pod vedením p. Ponickej, p. Meľuchovej a p. Veľkovej zúčastnili už 19. ročníka akcie "Ruský film v škole" organizovanej SCVČ Drábova 3 a pozreli si rozprávku "Zlatý kľúčik alebo dobrodružstvá Buratino".

       Po premietnutí filmu, hrách a kvízoch nakreslili v tvorivej dielni najkrajšiu scénku rozprávky.

       Práce našich mladých umelcov sme vystavili na školskej výstave. Najlepšie práce posielame na krajskú súťaž.

        

       Už teraz sa tešíme na novú rozprávku!

      • INFORMÁCIE PRE BUDÚCICH VYSOKOŠKOLÁKOV

       Národné kariérne centrum Vám dáva do pozornosti portál, ktorý ponúka súhrnné profilové informácie o vysokých školách, odkazy na virtuálne dni otvorených dverí, časopis pre stredoškolákov Kam po strednej a brožúru Čo zaujíma stredoškolákov - výber otázok a odpovedí vysokých škôl.

       Brožúru nájdete na stránkach.

      • SIMULÁCIA EUROPARLAMENTU

       Dňa 08. novembra 2022 sa v metropole východu uskutočnilo výnimočné plenárne zasadanie Európskeho parlamentu … Ale preč s fake news. V tento deň sa v Košiciach, na pôde UPJŠ, uskutočnil už deviaty ročník simulovaného zasadania Európskeho parlamentu, ktorého tradíciu pre frankofónnych stredoškolákov udržiava dijonská pobočka francúzskej výberovej vysokej školy SciencesPo a Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (SFUI/IUFS) v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave a partnerskými slovenskými vysokými školami.

       94 žiakov z ôsmich slovenských stredných škôl sa na pár hodín prevtelilo do kože poslancov jednej z najdôležitejších európskych inštitúcií a po úporných vyjadnávaniach, zákulisných rokovaniach a živej plenárnej diskusii prijalo rozhodnutie odzrkadľujúce aktuálnu politicko-ekonomico-environmentálnu situáciu v Európskej únii. Za našu školu sa tejto zaujímavej akcie zúčastnili vybraní žiaci IV.FB, V.FB a VII.O, ktorí sa spoznali (alebo po roku opätovne stretli) s rovesníkmi zo stredných škôl z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, Žiliny, Nitry, Trnavy a Bratislavy, pričom ich všetkých spájala jedna úžasná vec - mohli si povedať : « Je suis Européen et je parle français. »

       Reportáž z podujatia na www.telKE.sk

      • HALLOWEEN

       Posledný predprázdninový deň sa naša škola ponorila do strašidelného oparu. Na chodbách sme mohli stretnúť hrôzostrašne i vtipne oblečených jednotlivcov aj celé kolektívy. Žiaci popustili uzdu svojej fantázii a v triedach sedeli Mimoni, postavičky zo Shreka, piráti, muži v čiernom, bosorky, mníšky a mnoho ďalších zaujímavých kreatúrok..

       Svoje hrôzyplné predstavy pretavili i do výzdoby tried, napísania hrôzostrašných poviedok či desivých tekvíc.

       Víťazi súťaží:

       Kolektívne ocenenie masiek:

       1. miesto IV.FB - scary church

       2. miesto V.O - Mimoni

       3. miesto III.FB - postavy zo Shrek

       Strašidelná poviedka:

       1. miesto Leon Kokavec I.O 

       2. miesto Natália Tuptová III.O

       3. miesto Hana Bujnovská III.O

       Vyrezávaná tekvica:

       1. miesto Ela Rejtová I.O

       2. miesto Sára Sabolová II.O

       3. miesto Viktória Stolárová a Ivan Levický VII.O

      • ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV DELF

       Srdečne blahoželáme! Félicitations! Diplomy úspešným kandidátom medzinárodnej skúšky DELF scolaire z francúzskeho jazyka prišiel tento rok slávnostne odovzdať honorárny konzul Francúzskej republiky M. David Mortreux. Tešíme sa, že je nás stále viac tých, ktorí máme radi francúzštinu a že naša škola má tú výsadu byť jedným zo skúšobných centier DELF. Ďakujeme zohratému tímu francúzštinárov, pani riaditeľke a Francúzskej aliancii Košice.

      • SUIT UP DAY

       Naša škola sa s radosťou zapája do aktivít v rámci projektu Hrdá škola. Jedným z nich bol suit up day - deň v slušnom oblečení. Zapojila sa doň viac ako polovica žiakov a pedagógov. Bola radosť pozerať sa na gentlemanov a mladé dámy, ktoré sedeli v laviciach a chodili po chodbách. Okrem oblečenia sme sa na hodinách rozprávali o pravidlách slušného správania sa a veríme, že nielen v ten deň sme sa k sebe správali slušnejšie a úctivejšie.

      • DEŇ BEZ TAŠKY

       Žiaci na Lacáku majú zmysel pre humor a veľkú dávku kreativity. Dokázali to aj počas tematického dňa - dňa bez tašky. Školské pomôcky si priniesli vo fúriku, detskom kočíku, hrnci, búdke pre psa, smetnom koši, krabici od pizze, karimatke, košíku na huby, detskom kufríku, nákupnom košíku, prilbe, detskom autíčku, obliečke na vankúš, no a jednému žiakovi ako taška poslúžila päťročná sestra :-)

        

      • LANGOŠ VÝZVA

       Dievčatá z prímy - Ninka Juhásová, Elka Krutáková, Katka Luptáková, Michelle Marková, Ninka Nováková, Elka Rejtová, Rianka Staňová, Sofinka Sverlovičová, Nelly Vilčeková a Helenka Pitoráková zo sekundy sa zapojili do Langoš výzvy vyhlásenej skupinou Helenine oči.

       Samy si všetko pripravili, zorganizovali a stihli to popri ostatných nielen školských povinnostiach len za jeden týždeň.

       Dievčatá sme na Vás hrdí!

      • MMM 2022

       Už tradične sa v prvú októbrovú nedeľu konal 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

       V tomto roku boli naši žiaci už po 25-krát pracovali v cieľovom servise, kde pomáhali pri občerstvovacej stanici. Výbornú prácu odviedli bratia Calvetovci, Zuzana Hermanovská, Natália Pončáková a Michaela Stupavská z II.FB triedy. Rovnako z bilingválnej slovensko - francúzskej sekcie boli aj tretiačky Ema Macichová a Nina Andrejcová. Septimu zastupovala Alexandra Orosová, I.A triedu Bianka Štecová a kvintu Michal Hulík. 

       Všetkým zúčastneným v mene školy a Maratónskeho klubu patrí veľká vďaka za ich účasť a dobrovoľnícku činnosť v rámci MMM 2022.

        

       Teší nás úspech v štafete MMM konanej 02.10.2022, kde naše žiačky, sestry Popovičové, vybojovali celkovo krásne tretie miesto a v školskej štafete obsadili dokonca prvé miesto

       Dňa 01.10.2022, v predvečer MMM, sa konal mini-maratón, v ktorom Viviana Popovičová (I.FB) obsadila 1. miesto a Loriána Popovičová (IV.FB) skončila na 2. mieste.

       A do tretice výsledok z bežeckých súťaží, v stredoškolských Majstrovstvách SR v spartan race konaných dňa 05.10.2022 v obci Štrba sa Loriána Popovičová (IV.FB) umiestnila na výbornom 2. mieste.

      • INFORMÁCIA PRE RODIČOV

       Na webovom sídle školy sme zverejnili v sekcii Kontakty požadované informácie pre rodičov žiakov našej školy:

       Bankový účet RZ pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach: SK 18 1100 0000 0026 2481 4554

       Darovací účet Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach: SK 39 8180 0000 0070 0010 8363

      • PREDNÁŠKA O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA MEDICÍNY

       V pondelok 12.09.2022 sa žiaci tried VI.O, VII.O a III.A zúčastnili na prednáške o možnostiach štúdia medicíny na Slovensku a v Čechách, ktorú si pre nás pripravila naša bývalá žiačka osemročného gymnázia Anna Mária Židovová, študentka 4. ročníka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Prahe.

       Prednáška sa v jednotlivých triedach veľmi skoro preklenula do podnetnej diskusie o samotnom štúdiu medicíny, dôležitosti získavania jazykových certifikátov, možnostiach v programe Erazmus a do ďalších tém potrebných a dôležitých pre správnu voľbu štúdia po strednej škole a kariérového smerovania. Za organizáciu podujatia: M. Nohajová Frištiková

      • Informácie pre žiakov 1. ročníkov k novému šk. roku 2022/2023

       Milí rodičia a žiaci!

       Úvodom Vás všetkých pozdravujeme a prajeme Vám úspešný začiatok nového školského roka 2022/2023.

       Zároveň si dovoľujeme Vám poslať úvodné informácie k otvoreniu školského roka 2022/2023:

       1. Nástup do školy:
       - žiaci prvých ročníkov I.O, I.A, I.FB, I.RB - od 7.45 hod. do 8.00 hod. zhromaždenie sa vo vestibule školy, kde si ich prevezmú triedni učitelia.

       2. UPOZORNENIE. Každý žiak je povinný sa po príchode do školy preukázať podpísaným písomným vyhlásením o bezpríznakovosti, ktoré je dostupné na gmrske.edupage.org po prihlásení sa na portál v časti "Žiadosti a vyhlásenia", resp. sa nachádza v prílohe tejto správy, a zároveň sa riadiť pokynmi MŠVVaŠ SR, ktoré sa nachádzajú v prílohe.

       3. Žiaci si so sebou do školy ďalej prinesú: 

       - kópiu rodného listu a kópiu koncoročného vysvedčenia. 

       4. Program dňa 05.09.2022:
       - triednické práce v čase od 8.00 hod., resp. 9.00 hod. do 11.00 hod., pokyny na ďalšie dni, preberanie učebníc, ISIC karty, ...

       - vydávanie obedov v ŠJ v čase od 11:00 hod. do 13:00 hod.

       5. Program dňa 06.09.2022:
       - triednické práce v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod., pokyny na ďalšie dni, preberanie učebníc, ISIC karty, ...

       - vydávanie obedov v ŠJ v čase od 12:00 hod. do 14:30 hod.

       6. Od 07.09.2022 sa vyučovanie riadi platným rozvrhom hodín, ktorý bude zverejnený na webovom sídle školy gmrske.edupage.org 

       S pozdravom a prianím pekného dňa i zvyšku leta
       vedenie školy


       Prílohy: 

       Rozhodnutie_ministra_skolstva_k_01.09.2022.pdf

       2022_15.08.vyhlasenie_o_bepriznakovosti_ziaka.pdf

      • EXKURZIA DO BUDAPEŠTI

       Dňa 03. júna 2022 sme pre žiakov slovensko - ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia realizovali exkurziu do Maďarska. Prešli sme sa ulicami Budapesti, nábrežím Dunaja a unavení teplom a prehliadkou pamätihodností sme zavŕšili našu návštevu Budapešti ochutnávkou maďarských klobások. Tešíme sa na ďalšie super exkurzie.

      • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH

       Každoročne sa žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastňujú olympiády Štátnej technickej univerzity v Magnitogorsku: „CESTA K ÚSPECHU“. Olympiáda má niekoľko etáp, ktorými sa musia žiaci prebojovať do finále. Tento rok sa do poslednej etapy dostala žiačka Viktória Popaďáková V.RB triedy a Eduard Lauff zo IV.RB triedy. Viktória sa stala absolútnou víťazkou a Eduard sa umiestnil na peknom 4. mieste.

       VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!!

       Gratulujeme ŠIMONOVI MATIASOVI (III.RB trieda), ktorý v záverečnej fáze olympiády Finančnej univerzity v Moskve v oblasti daňovej gramotnosti Оlympic preukázal nielen svoje jazykové schopnosti, ale aj vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. 

       Účastníci boli hodnotení za prezentáciu vlastného videnia ekonomicko – daňových problémov, ktorú hodnotila medzinárodná komisia. Náš Šimon prezentoval «Налоговые преступления как угроза экономической безопасности общества» /Daňové podvody ako hrozba ekonomickej nestability našej spoločnosti./ Spomedzi 480 finalistov z celého sveta sa umiestnil na 101. mieste. Je to výnimočný úspech, ku ktorému mu ešte raz blahoželáme!

        

      • JAKUB DEMEK ZAŽIARIL

       Náš žiak Jakub Demek opäť zažiaril

        

       Mladý nádejný hokejista Jakub Demek, žiak IV.RB sa opäť výborne prezentoval v zahraničí, keď rozhodol o triumfe Edmontonu Oil Kings nad Seattlom Thunderbirds 2:0 v šiestom finálovom zápase juniorskej WHL. Edmonton uspel v sérii 4:2 na zápasy a získal pohár Eda Chynowetha

       Jakub patril medzi stabilné opory tímu. V základnej časti strelil v 55 zápasoch 20 gólov a 34-krát asistoval, čím sa stal 5. najproduktívnejším hráčom tímu a najproduktívnejším centrom (+18 štatistika +/-). Vo výborných výkonoch Jakub pokračoval aj v play-off, kde v 19 zápasoch 5-krát skóroval (2-krát vo finále) a 12-krát asistoval (+9 štatistika +/-).

       Demekovi budeme držať palce aj na záverečnom Memorial Cupe, ktorý je vrcholom sezóny kanadských juniorských líg WHL, OHL a QMJHL).

      • SKÚŠKY DELF

       Medzinárodná skúška DELF scolaire sa na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika uskutoční v nasledujúcom harmonograme:

       Úrovne A1 a B1 dňa 08.06.2022 (streda) so začiatkom o 7:45h.

       Úrovne A2 a B2 dňa 09.06.2022 (štvrtok) so začiatkom o 7:45h.

       Bonne chance!