• Novinky

      • ZÁŽITKAMI K POVOLANIU

       Dovoľujeme si Vás upozorniť na pripravovanú akciu týždeň online aktivít – ZÁŽITKAMI K POVOLANIU pre žiakov, pedagógov a rodičov, ktorú pripravujú Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košickom kraji. Webináre/Workshopy sa uskutočnia v týždni od 10.01.2022 – 14.01.2022.

       Bližšie informácie, harmonogram aktivít ich anotácie a prihlasovanie na konkrétne aktivity nájdete na webovej stránke centra: www.centrumke.sk/zazitkamikpovolaniu alebo na www.centrumke.sk.

      • ZBIERKA PRE OPUSTENÉ ZVIERATÁ

       Zbierka pre opustené zvieratká bola veľmi úspešná. Vyzbieralo sa mnoho potravín a potrebných vecí, ktoré pomôžu zvieratkám prekonať zimné obdobie.

       Všetky vyzbierané veci skončili v zvieracom útulku Malá farma. Vyzbieralo sa 124,30 eur.

       Všetkým prispievateľom veľmi pekne ďakujeme. 

      • PREVENTÍVNA TÉMA: AKO SA LIEČI ZÁVISLOSŤ U MLADÝCH ĽUDÍ?

       Pred pár týždňami sme sa v PODCASTE so psychologičkou Barborou Kuchárovou dozvedeli, že drogy sú neustále súčasťou našej spoločnosti. Vznik závislostí vo všeobecnosti, ale najmä u mladých ľudí teda vôbec nie je nezvyčajným javom. Preto sme sa rozhodli pozrieť aj na to, ako prebieha liečba takéhoto ochorenia.

       Inštitúcie na to určené sa totiž volajú resocializačné zariadenia. To je podobne ako „psychiatrická nemocnica“ pomerne odstrašujúci pojem, zvlášť po kauzách z nedávnej minulosti. A môže za to aj fakt, že resocializačné zariadenia sú uzavreté systémy a zvonka poriadne neviete, čo sa tam deje. Má to však svoj dôvod.

       Totiž to, čo pomáha mladým ľuďom pri liečbe závislostí najviac je prísny režim a život v komunite ľudí s rovnakým ochorením. Preto sa to na prvý pohľad javí tak tajomne. Kto túto skúsenosť nemá, jednoducho týchto ľudí nepochopí a oni rovnako nepochopia jeho, preto sa zdanlivo uzatvárajú. To im však pomáha navzájom si pomáhať a podporovať sa v živote bez drog. Presne tak to funguje aj v resocializačnom zariadení v Tomkoch, ktoré už dvadsať rokov prevádzkuje nezisková organizácia ROAD.

       Do štúdia ipcko.sk prijala pozvanie riaditeľka ROAD a sociálna pracovníčka Anna Hannikerová, ktorá ochotne a podrobne opísala ako sa k nim dieťa, či mladý človek dostane, aké procesy tomu predchádzajú, ako prebieha každodenný život a liečba, ale aj to, ako sa im darí pracovať s rodinou závislého klienta a aké je to dôležité pre jeho návrat do spoločnosti.

       https://ipcko.sk/ako-sa-lieci-zavislost-u-mladych-ludi/

      • VIAC AKO NI(c)K

       Chceme Vám touto cestou predstaviť Národnú linku na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K.

       Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K je organizačnou zložkou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti sekcie rodiny v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 73 ods.1 písmena o).

       Zriadenie a prevádzkovanie Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K je zároveň jednou z úloh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a taktiež aj Akčného plánu na roky 2020 – 2021 vychádzajúci z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore.

       Národná linka poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu pre deti ohrozené násilím bezplatne formou chatu a e-mailom na adrese www.viacakonick.sk 24 hodín 7 dní v týždni. Pomoc poskytujú vyškolení odborníci z oblasti sociálnych vied, psychológie a sociálnej práce. Je dostupná aj ako mobilná aplikácia ,,Viac ako ni(c)k“Linka je neanonymná/anonymná – vzhľadom k okolnostiam.  

      • TRETIA ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA

       Tretia ruská jazyková škola "Kultúra reči v ruskom jazyku", ktorú organizuje Riaditeľstvo medzinárodnej spolupráce spolu s Katedrou cudzích jazykov a komunikácie Fakulty medzinárodných a ekonomických vzťahov pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika  v Košiciach bola dňa 02.12.2021 ukončená. Účastníci podujatia zhrnuli výsledky tretieho programu venovaného kultúre prejavu v ruskom jazyku.

       Prítomným sa prihovoril jeho vedúci Klimov I. A. a zástupkyňa vedúcej výchovno-metodickej práce Ganina E. V. Vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležitosť podpory ruských jazykových škôl vďaku pani učiteľke Adriane Lauffovej. Zástupca riaditeľa pre marketing a prácu s uchádzačmi Artamonov K. A. A. predstavil poslucháčom možnosť prijatia na Finančnú univerzitu.

       Po príhovore organizátorov programu bolo slovo odovzdané poslucháčom gymnázia. Stredoškoláci poďakovali organizátorom školy a pedagógom ruského jazyka Finančnej univerzity Kozlovtsev N. A. a Torosyan A. S. za užitočný a zaujímavý program. Všetci účastníci kurzu získali medzinárodný certifikát.

      • CELOSVETOVÁ OLYMPIÁDA LOMONOSOVEJ UNIVERZITY

       Medzinárodná súťaž venovaná 200. výročiu narodenia F. M. Dostojevského - Moskovská štátna univerzita Lomonosova

       JOZEF ŠIMON KAPUSTA (IV.RB) obsadil v tejto prestížnej súťaži krásne druhé miesto.

       Šimon si vybral dielo Dostojevského Idiot, ktoré spracoval ako reklamu a odporúčanie pre ľudí, ktorí ešte román nečítali. K textu natočil 3 minutové video a pripojil obrázky symbolického charakteru.

       Nášho Šimona predstihla len študentka Lomonosovovej univerzity.

        

       K jeho výnimočným výsledkom mu SRDEČNE BLAHOŽELÁME.

       Prajeme mu veľa hlavne zdravia, študijných úspechov a ešte veľa víťazstiev. Technickú podporu mu poskytol spolužiak Adrián Pásztor.

      • DROGY NIKDY NEZMIZLI, SÚ TU STÁLE

       Preventívna téma: Drogy nikdy nezmizli, sú tu stále. Hlavne alkohol.

       Možno ste videli dokumentárny film, alebo čítali článok, či rozhovor, kde sa hovorilo o tom, aký šok spôsobili v 90. rokoch drogy na Slovensku. Nikto nevedel, čo to je, aké sú riziká a čo to môže spôsobiť. Brať ich bola frajerina, injekčné striekačky ste nachádzali v pieskoviskách a úmrtie z dôvodu predávkovania nebol nezvyčajný jav.

       Dnes je situácia trochu iná. O drogách už vieme veľmi veľa, neziskovky aj štát pripravujú preventívne kampane pre školy, polícia útočí na výrobcov a dílerov. Mohlo by sa preto zdať, že už sme za vodou, že drogy už viac nie sú hrozbou a týkajú sa len úzkej skupiny obyvateľstva. A že už vôbec nimi nie sú ohrozené deti a mladí ľudia.

       Opak je však pravdou. Drogy boli vždy súčasťou našej spoločnosti. Látky sa síce menia, ale potreba zahnať strach a úzkosť zostáva. A vôbec preto nemusíte siahať po tvrdých drogách. Stačí Vám všade dostupný alkohol, alebo čoraz tolerovanejšia marihuana. Aj to sú totiž drogy. A dostávajú sa k deťom už veľmi skoro.

       Čo s tým? Kto dnes užíva drogy najčastejšie? Ako veľmi sa pije? Ako by mala vyzerať prevencia a čo robiť, keď má s nimi dieťa problém?

       Hľadanie odpovedí v rámci podcastu ipcko.sk s klinickou psychologičkou a výkonnou riaditeľkou občianskeho združenia PRIMA, Barborou Kuchárovou.

      • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

       Po dlhšej nútenej prestávke sme sa boli opäť kultúrne vyžiť. Stihli sme to tesne pred lockdownom.

       Žiaci z viacerých tried sa vo večerných hodinách v sprievode učiteľky slovenského jazyka a literatúry Ľubky Fedorovej zúčastnili na skvelom divadelnom predstavení Doma u Hitlerovcov na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach.

       Všetci si to poriadne užili a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu košického divadla.

        

       Mrzí Vás, že ste neboli? Neváhajte sa nabudúce pridať, určite neoľutujete.

      • RUSKÝ FILM V ŠKOLE

       Každoročne patrí mesiac november na našom gymnáziu čarovnému svetu ruských rozprávok. Naši žiaci - ruštinári sa pod vedením p. Ponickej a Meľuchovej zúčastnili už 18. ročníka akcie "Ruský film v škole" organizovanej Zväzom Rusov Košice a SCVČ Drábova 3 a pozreli si rozprávku "Strieborné kopýtko".

       Po premietnutí filmu, hrách a kvízoch nakreslili v tvorivej dielni najkrajšiu scénku rozprávky.

       Práce našich mladých umelcov sme ocenili a vystavili na školskej výstave.

       Už teraz sa tešíme na novú rozprávku!

       Ocenení žiaci:

       1. miesto: Alexia Szatványiová, Soňa Pristašová, Sabrina Belloni, Monika Rusinková, Nina Ridillová, Frederika Fratričová, Zuzana Kavečanská

       2. miesto: Judita Zavacká, Simona Pančaková, Margaréta Šipošová

       3. miesto: Martin Lukáč, Nikolas Drus, Alexandra Dutková, Petra Kötelesová

      • VYZNAMENANIE Z RÚK PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

       Dňa 18. októbra 2021 si ŠIMON JOZEF KAPUSTA, žiak IV.RB triedy, z rúk prezidentky SR prevzal Plaketu
       prezidentky SR
       ako štátne ocenenie, ktorým sa vyznamenávajú výnimoční žiaci za prácu a úspechy. 

       Šimon sa vďaka svojej usilovnosti, nesmiernej húževnatosti a obrovskému talentu dostal medzi najlepších žiakov a študentov Slovenskej republiky. 


       K jeho najväčším úspechom patrí I. miesto v CELOSVETOVOM KOLE Olympiády A. S. Puškina v Moskve, kde si svoje vedomosti porovnal s niekoľkými desiatkami tisícov študentov sveta. 
       Šimonovi z celého srdca blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov, veľa pracovného elánu a hlavne zdravia.

      • STUŽKOVÁ OKTÁVY

       Oktáva od piatka 19.11.2021 hrdo nosí zelené stužky. Ako sami hovoria... ...generálku máme úspešne za sebou. Posedenie sme si užili „len“ s našou triednou Ľubkou Fedorovou v jedálni školy. Veríme, že ozajstná stužková s rodičmi a učiteľmi nás ešte len čaká Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu!
       Vážime si to!
       PS: Sme všetci očkovaní, boli sme všetci testovaní a mali sme povolenie od RÚVZ.

      • NOUS SOMMES TRES FIERS DE VOUS!

       Sme hrdí a šťastní, že sme ako jediné školské skúšobné centrum medzinárodnej skúšky DELF z francúzskeho jazyka na východnom Slovensku mali možnosť odovzdať našim 77-im žiakom diplomy za úspešné absolvovanie skúšky DELF, úrovne A1 až B2.

       Zo srdca Vám gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v štúdiu tohto krásneho jazyka. Za spoluprácu ďakujeme Francúzskej Aliancii Košice.

      • ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!

       V rámci charitatívnej zbierky sme vďaka Vám nazbierali veľké množstvo odevov, obuvi, hračiek, kuchynského riadu, posteľného prádla a iných potrebných vecí. Plné osobné auto sme do zberného miesta museli našťastie otočiť až trikrát. Výťažok z tejto zbierky potešil obyvateľov v Komunitnom centre v Sečovciach, klientov zariadenia Oáza, nádej pre nový život v Bernátovciach a čo-to sa zvýšilo aj psíkom v útulku pri Košiciach.

       Ďakujeme, že ste skvelým príkladom pre svoje deti!

       Ak ste to minule nestihli alebo ste ešte nejaké veci zo skríň vytriedili, pokojne si ich pre nás
       pripravte, decembrová zbierka je tu.

      • PESTRÝ ŽIVOT NA LACÁKU

       Momentálna situácia nás oberá o možnosti organizovať spoločné podujatia. My sme však kreatívni a snažíme sa budovať spoločného ducha inými spôsobmi.

       Okrem iného si vymýšľame rôzne tematické dni a po chodbách školy sa premávame v rovnakom odeve. No rovnakom ako rovnakom... sme zladení tematicky.

       Zatiaľ sme už prišli do školy v teplákoch, pyžamách, v halloweenských maskách a naposledy sme si obliekli čierno-biele oblečenie.

       Najbližšie nás čaká deň v športovom drese alebo akomkoľvek športovom odeve.

      • BESEDA "ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANOVANIE"

       Dňa 03.11.2021 sa trieda Septima mala možnosť zúčastniť na besede s témou ,,Šikanovanie a kyberšikanovanie", v rámci podujatia ,,Násilie medzi nami" 2021, ktorého sme sa stali súčasťou zapojením sa do súťaže ,,Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi".

       Spoločne sme prebrali témy ako kybergrooming, bodyshaming, internetové výzvy, trolling, sociálne siete, digitálna bezpečnosť a veľa dalších. Za prezentácie ďakujeme lektorkám besedy JUDr. Radke Kočanovej a Mgr. Nine Szabovej zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva Košice, za usporiadanie besedy Mgr. Diane Kriškovej, koordinátorke ochrany detí pred násilím Košice (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava).

      • ČO O NÁS PÍŠU

       Začala tretia online škola ruského jazyka!

       15. októbra 2021 bol na Finančnej univerzite otvorený program ruského jazyka: ′′Kultúra prejavu v ruskom jazyku“, ktorý vyvinuli učitelia ruského jazyka ako cudzieho jazyka a medzikultúrnej komunikácie pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

       Na slávnostnom otvorení vystúpili vicerektor pre medzinárodné aktivity A. S. Lynnikov, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce L. Prykhodko, ako aj zástupca vedúcej katedry cudzích jazykov a medzikultúrnej komunikácie pre vzdelávaciu a metodickú prácu E. V. Ganina. Koordinátorkou projektu je hlavná špecialistka medzinárodnej služby Evelina Yuryevna Shishkova.

       Úvodnú reč predniesla učiteľka ruského jazyka Gymnázia M. R. Štefánika, Adriana Lauffová. Seniorskí pedagógovia katedry cudzích jazykov Nina Alexeyevna Kozlovtseva a Anna Segeyevna Torosyan budú v nasledujúcich týždňoch viesť skupiny žiakov v rámci programu.

       Účastníci podujatia vyjadrili záujem o spoluprácu, poznamenali, že tieto školy ruského jazyka sa stali dobrou tradíciou pre gymnazistov slovensko – ruskej sekcie.

       Toto je tretí spoločný projekt Finančnej univerzity pod vládou Ruskej federácie a gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. Programu sa zúčastní 21 našich žiakov.

       Za výnimočný výsledok nášho gymnázia je možné považovať fakt, že účastník predchádzajúcich dvoch škôl Dominik Albert je dnes študentom 1. ročníka vysokoškolského stupňa Finančnej univerzity, výborne zvládol vstupný test v ruskom jazyku a teraz študuje na fakulte politológie spolu s ostatnými prvákmi - cudzincami.

       Účastníkom programu prajeme úspešné vzdelávanie a veľ nových vedomostí!

      • SIMULOVANÉ ZASADNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2021

       V piatok 15. októbra 2021 sa vybraní žiaci z tretieho až piateho ročníka slovensko - francúzskej bilingválnej sekcie a zo septimy a oktávy osemročného gymnázia zúčastnili simulovaného zasadania Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici. Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela si vyskúšali už po ôsmykrát aké je to byť poslancom inštitúcie, ktorá ovplyvňuje životy stoviek miliónov obyvateľov Európskej únie.

       Po voľbe predsedu parlamentného zhromaždenia, stala sa ním naša žiačka z V. FB, účastníci pracovali na vyhlásení Európskeho parlamenu k aktuálnym otázkam obnovy po skončení pandémie COVID-19. Do parlamentného vyhlásenia opätovne zapracovali originálny nápad - skoro jednohlasne bola prijatá nová vlajka Európskej únie, na ktorej sa, uprostred hviezd, vyníma symbol európskej občianky, Košičanka, Nora M. Podujatie sme si všetci, žiaci i sprevádzajúci učitelia (Vladimír Gajdoš a Matej Piroh), užili.

      • DISKUSIA O KORUPCII

       V piatok 15.10.2021 k nám do školy zavítala naša absolventka Monika Löfflerová, momentálne študentka politológie na UPJŠ. Monika je absolventkou a aktívnou účastníčkou Protikorupčnej akadémie. So žiakmi z III.A, II.RB, V.RB a I.A triedy živo a pútavo diskutovala o tom, čo je korupcia, ako ju môžeme odhaliť prípadne zastaviť. V debate sa dotkli aj iných, veľmi zaujímavých aktuálnych tém súvisiacich nielen s korupciou. Aktivita sa žiakom veľmi páčila, a keďže boli aktívni, Monika sľúbila, že sa k nám ešte vráti s nie menej zaujímavou témou.

      • MMM v Košiciach

       Prvá októbrová nedeľa 03.10.2021 v Košiciach už tradične patrila bežcom a maratónskemu ošiaľu. V cieli, rovnako ako po iné roky, nemohli chýbať ani žiaci nášho gymnázia. Ich rukami prešli tisícky vôd, pív, jabĺk, banánov i proteínových tyčiniek, ktoré pripravili pre unavených bežcov. Žiakom sa táto pomoc veľmi páčila a ako sami povedali, domov odchádzali plní dojmov a už teraz sa tešia na budúci 99. ročník MMM :-)