• Novinky

      • SIMULOVANÉ ZASADNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2021

       V piatok 15. októbra 2021 sa vybraní žiaci z tretieho až piateho ročníka slovensko - francúzskej bilingválnej sekcie a zo septimy a oktávy osemročného gymnázia zúčastnili simulovaného zasadania Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici. Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela si vyskúšali už po ôsmykrát aké je to byť poslancom inštitúcie, ktorá ovplyvňuje životy stoviek miliónov obyvateľov Európskej únie.

       Po voľbe predsedu parlamentného zhromaždenia, stala sa ním naša žiačka z V. FB, účastníci pracovali na vyhlásení Európskeho parlamenu k aktuálnym otázkam obnovy po skončení pandémie COVID-19. Do parlamentného vyhlásenia opätovne zapracovali originálny nápad - skoro jednohlasne bola prijatá nová vlajka Európskej únie, na ktorej sa, uprostred hviezd, vyníma symbol európskej občianky, Košičanka, Nora M. Podujatie sme si všetci, žiaci i sprevádzajúci učitelia (Vladimír Gajdoš a Matej Piroh), užili.

      • DISKUSIA O KORUPCII

       V piatok 15.10.2021 k nám do školy zavítala naša absolventka Monika Löfflerová, momentálne študentka politológie na UPJŠ. Monika je absolventkou a aktívnou účastníčkou Protikorupčnej akadémie. So žiakmi z III.A, II.RB, V.RB a I.A triedy živo a pútavo diskutovala o tom, čo je korupcia, ako ju môžeme odhaliť prípadne zastaviť. V debate sa dotkli aj iných, veľmi zaujímavých aktuálnych tém súvisiacich nielen s korupciou. Aktivita sa žiakom veľmi páčila, a keďže boli aktívni, Monika sľúbila, že sa k nám ešte vráti s nie menej zaujímavou témou.

      • MMM v Košiciach

       Prvá októbrová nedeľa 03.10.2021 v Košiciach už tradične patrila bežcom a maratónskemu ošiaľu. V cieli, rovnako ako po iné roky, nemohli chýbať ani žiaci nášho gymnázia. Ich rukami prešli tisícky vôd, pív, jabĺk, banánov i proteínových tyčiniek, ktoré pripravili pre unavených bežcov. Žiakom sa táto pomoc veľmi páčila a ako sami povedali, domov odchádzali plní dojmov a už teraz sa tešia na budúci 99. ročník MMM :-)

      • POTULKY KOŠICAMI S MILANOM KOLCUNOM

       Ako správne tráviť voľný čas a ešte sa niečo naučiť?

       Jednou z možností sú aktivity ponúkané krúžkovou činnosťou. Dňa 9. októbra 2021 v sobotu sa žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie zúčastnili obľúbených potuliek Košicami s neopakovateľným sprievodcom Milanom Kolcunom.

       Akciu pripravili Adriana Lauffová a Tatiana Ponická pod záštitou Centra voľného času Drábová 3 v Košiciach, ktoré žiakom v plnej výške hradilo všetky náklady.  Ďakujeme.

                       

      • HRSŤ RODNEJ HLINY

       Dňa 9. októbra 2021 o 10:00 hod. sa v južnej časti Verejného cintorína v Košiciach na Rastislavovej ulici uskutočnila akcia Hrsť rodnej hliny, ktorej hlavným iniciátorom bola platforma “Stretnutia priateľov Ruska". Aktivisti spolu s našimi žiakmi slovensko – ruskej bilingválnej sekcie doniesli zem z rôznych oblastí Ruska na hroby vojakov-osloboditeľov pochovaných na Slovensku.

       Každý účastník akcie mal možnosť dať hrsť zeme na hroby vyše 3-tisíc vojakov a dôstojníkov Sovietskej armádyktorí zomreli pri oslobodzovaní Východného Slovenska a Košíc.

      • KURZY S TOMSKOU UNIVERZITOU

       Ruský dom v Bratislave v spolupráci s Tomskou polytechnickou univerzitou v Ruskej federácii umožnili žiakom nášho gymnázia účasť na bezplatných online seminároch a prednáškach týkajúcich sa výučby a zdokonaleniu ruského jazyka RKI.

       Žiaci  slovensko - ruskej bilingválnej sekcie po vyplnení osobných údajov a následnej registrácii  si zvolili  kurzy podľa vlastného výberu. Bohatá ponuka bola rozdelená podľa úrovne jazyka, a tak si prišli na svoje ako začínajúci, tak aj pokročilí žiaci vyšších ročníkov. 

       Okrem certifikátov získali naši žiaci cenné skúsenosti a mohli si porovnať svoje komunikačné schopnosti so žiakmi a študentmi z celého sveta.

       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Ruským domom a univerzitami Ruskej Federácie.

      • STRETNUTIE PRIATEĽOV RUSKA

       Od 10. do 12. septembra 2021 sa v lone malebnej prírody v Šachtičkách pri Banskej Bystrici konalo 2. stretnutie Priateľov Ruska na Slovensku.

       Naše gymnázium reprezentovali žiaci V.RB triedy, ktorých na akciu pozval Zväzu Rusov v Košiciach, pod vedením  Adriany Lauffovej a Tatiany Ponickej, učiteľov slovensko – ruskej bilingválnej sekcie. Žiaci počas 3 dní prezentovali ruskú kultúru a zúčastňovali sa spoločných aktivít:

       HRSŤ RODNEJ ZEME na Zvolenskom cintoríne, počas ktorej bola posvätená zem privezená z Ruska a rozsypaná na hroby sovietskych hrdinov, ktorých mená s hodnosťami a dátumami úmrtia preložili vybraní žiaci našej sekcie v minulom roku, za čo získali Čestnú plaketu vydanú veľvyslancom Ruskej federácie.

       VÝSTAVA: OD STALINGRADU PO BRATISLAVU

       Výstavu priviezla pani Jelena Sergejevna Jepišina, riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. Žiaci sa tak mohli oboznámiť s históriou II. svetovej  vojny a jej obetí. Žiaci vysoko ocenili fotografie, ktoré nie je možné zhliadnuť na žiadnych internetových stránkach, či nájsť v knihách. 

       Vo voľnom čase sa mohli naši žiaci zoznámiť s osudmi potomkov bývalých ruských emigrantov, ktorí museli v rokoch 1917 – 1922 emigrovať z Ruska. Taktiež ich prijali predstavitelia ambasády a Ruského domu v Bratislave.

       Celú akciu nasnímala štátna televízia a bola odvysielaná v Ruskom magazíne na STV 2.

       Bližšie informácie o akcii ako aj interview našich učiteľov, si môžete pozrieť na odkaze.

      • DEŇ LEKTOROV 2021

       V piatok 24. septembra 2021 sa zišli vo Francúzskom inštitúte na Slovensku všetci lektori francúzskeho jazyka, ktorí prišli na Slovensko z rôznych krajín ako Francúzsko, Belgicko a Švajčiarsko.

      • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       v súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového školského roka si Vás dovoľujeme poprosiť, aby ste pravidelne sledovali školskú webstránku, ako aj edupage, kde Vás budem priebežne informovať o podrobnostiach nástupu do školy, prijímaných opatreniach a ďalších aktuálnych pokynoch súvisiacich s otváraním školského roku v nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu v súlade s pokynmi MŠVVaŠ a zriaďovateľa.

      • CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

       Dňa 28.06.2021 sa náš žiak III.A triedy Ajjúb Tomi zúčastnil slávnostného zasadnutia víťazov, úspešných riešiteľov a komisie celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Podujatie sa konalo v záhrade Univerzity BISLA v Bratislave. Ajjúb si ocenenie prevzal od riaditeľa IUVENTY Petra Lenča. Mal možnosť diskutovať aj s verejnou ochrankyňou práv p. Máriou Patakyovou, či zástupcami a zástupkyňami prezidentky SR Zuzany Čaputovej, Ministeky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej a ďalšími.


       Na našom gymnáziu si uvedomujeme kľúčovú úlohu ľudských práv v demokratickom štáte a preto sme radi, že sa nám aj tento rok podaril veľkolepý úspech v oblasti ochrany ľudských práv!

      • CESTA DO VÝŠIN

       Severná okrajová časť Košíc je už vyše storočie zdobená vyhliadkovou vežou. Rákociho rozhľadňu z roku 1909 nahradila na vrchole kopca Hradová v roku 1987 vyhliadková veža mesta Košice. Aj my sme tento areál navštívili a okrem krásneho výhľadu sme sa mohli pokochať aj ruinami Košického hradu, ktorý tu kedysi stál. Na tomto výlete nás sprevádzali pani profesorky Calvet, Krížeková a pán profesor Gajdoš. Nižšie si môžete pozrieť fotky z nášho malého dobrodružstva.

       B. Barnová, I.FB 

      • FINÁLE MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY FINANČNEJ UNIVERZITY

       Dňa 15. mája 2021 sa ukončilo finále Medzinárodnej olympiády Finančnej univerzity v Moskve. Do finále postúpili žiaci III.RB, IV.RB a V.RB triedy slovensko – ruskej bilingválnej sekcie nášho gymnázia pod vedením Adriany Lauffovej.

       Výsledkom spoločného úsilia a nesmierneho nasadenia bolo umiestnenie žiakov na popredných miestach, za čo im patrí uznanie.

       Víťazi: Dominik Albert (V.RB), Jozef Šimon Kapusta (III.RB), Erik Meľuch (IV.RB)

       Laureáti ceny Finančnej univerzity: Ema Bezeková, Denis Anderko, Terka Šumanská, Josh Jacob Kamaras, Richard Horkavý, Zuzana Andreaninová.

      • DELF SCOLAIRE

       Medzinárodná skúška DELF scolaire z francúzskeho jazyka pre úrovne A1, A2, B1 a B2 sa na Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach uskutoční v nasledovnom časovom harmonograme:

       úrovne A1 a B1: 09.06.2021

       úrovne A2 a B2: 10.06.2021

       Všetky úrovne so začiatkom o 8:00 hod..

       Podrobné informácie budú dostupné 08.06.2021.

       Kandidátom prajeme veľa úspechov!

      • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

       Dňa 15. mája 2021 bol uzavretý XVII. ročník medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorý sa koná každoročne v moskovskom Inštitúte A. S. Puškina. Na 1. mieste sa umiestnil Šimon Jozef Kapusta (III.RB) spomedzi 198 žiakov z 35 krajín sveta, ktorí sa kvalifikovali do finále. K mimoriadnemu úspechu srdečne blahoželáme!

       Špeciálne poďakovanie patrí aj Adrianovi Pásztorovi, ktorý sa podieľal na technickom prevedení video  prezentácie.

      • VZDELÁVACIE KURZY TULSKEJ UNIVERZITY

       Na základe výborných výchovno – vzdelávacích výsledkov mali vybraní žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie možnosť zúčastniť sa online kurzov Tulskej štátnej univerzity venovaným rôznym humanitným vedám a v rámci nich vybraným disciplínam. Žiaci museli svoj voľný čas prerozdeliť na účasť v kurzoch, prípravu na lekcie a samozrejme na záverečné testovanie. Kurzov sa zúčastnili žiaci II.RB, III.RB a IV.RB triedy. Po dvoch mesiacoch práce žiaci II.RB triedy úspešne ukončili kurz praktickej gramatiky «Говорим и пишем без ошибок».
       Srdečne blahoželáme!

      • FRANCÚZSKY KVÍZ

       Francúzsky kvíz sa uskutočnil dňa 27. februára 2021. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 1. miesto: Laura Serenčková, 3. miesto: Rhian Grmanová. Vedúci: II.FB Zuzana Calvet - III.FB Georges De Clercq a Julia Baldy.