• Novinky

      • VZDELÁVACIE KURZY TULSKEJ UNIVERZITY

       Na základe výborných výchovno – vzdelávacích výsledkov mali vybraní žiaci slovensko – ruskej bilingválnej sekcie možnosť zúčastniť sa online kurzov Tulskej štátnej univerzity venovaným rôznym humanitným vedám a v rámci nich vybraným disciplínam. Žiaci museli svoj voľný čas prerozdeliť na účasť v kurzoch, prípravu na lekcie a samozrejme na záverečné testovanie. Kurzov sa zúčastnili žiaci II.RB, III.RB a IV.RB triedy. Po dvoch mesiacoch práce žiaci II.RB triedy úspešne ukončili kurz praktickej gramatiky «Говорим и пишем без ошибок».
       Srdečne blahoželáme!

      • FRANCÚZSKY KVÍZ

       Francúzsky kvíz sa uskutočnil dňa 27. februára 2021. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 1. miesto: Laura Serenčková, 3. miesto: Rhian Grmanová. Vedúci: II.FB Zuzana Calvet - III.FB Georges De Clercq a Julia Baldy.

      • DEŇ VÍŤAZSTVA

       День Победы!

       8. máj je pre nás významný dátum. Je to deň víťazstva nad fašizmom a ukončenie II. svetovej vojny. Každoročne sa stretávajú občania miest pri pamätníkoch hrdinov, aby si uctili milióny stratených životov, hrdinstvá mladých chlapcov, ktorí padli ďaleko od svojich domovov, aby nám umožnili život v mieri.

       Sloboda nie je samozrejmosť. Treba si ju chrániť, vážiť a opatrovať. Kto si myslí, že sa ho to netýka, mýli sa!  Ako povedal velikán našich dejín M. R. Štefánik, ktorého meno nesie aj naše gymnázium: „Kto si myslí, že mu slobodu vybojujú iní, ten jej nie je hodný!“. Aj preto sa naši žiaci pod vedením A. Lauffovej každoročne zúčastňujú spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi Nesmrteľného pluku, ktorý je v Košiciach organizovaný Zväzom Rusov zastúpeným pani N. A. Dostovalovou a Zväzom protifašistických bojovníkov, aby si uctili nielen neznámych vojakov, ale aj svojich dedov, babky, strýkov, ktorých navždy stratili v ohni bojov. Pripnúc si stuhu sv. Juraja vyjadrili svoj postoj: Ja pamätám, ja som hrdý!

      • GRAFITY

       Ďalšia stena, ktorú hyzdili grafity, sa zmenila na pouličné výtvarné dielo. Postaral sa o to Matej Rimai, ktorý toho v Košiciach pokreslil už dosť a jeho najnovší výtvor si môžete pozrieť na stene Gymnázia Milana Rastislava Štefánika. Maľba dlhá 12 a vysoká 4 metre je čierno-biela, čo sa už pomaly stáva poznávacím znamením Mateja Rimaia. Vytvoriť takýto obraz trvá niekoľko dlhých dní. Maľba je o to zaujímavejšia, že Matej je absolventom gymnázia, ktoré teraz skrášlil. A podľa vyučujúcich sa jeho umelecké sklony objavili už počas štúdia.

       Ďakujeme. :-)

      • SKÚŠKY DELF

       Certifikované centrum skúšok DELF


       Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium M. R. Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire:   

       Medzinárodná skúška DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 sa uskutoční v dňoch od 07.06.2021 do 11.06.2021.


       Zápis na skúšku trvá do 20. mája 2021.


       Detailné harmonogramy budú zverejnené na dverách učební I.FB, II.FB na 1. poschodí.


       Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_DELF_scolaire_2021.pdf


       Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195,  SWIFT: TATRSKBX IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia. 

       Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.