• Novinky

      • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ "AZBUKI VEDI"

       Naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka slovensko - ruskej bilingválnej sekcie Timea Marusinová, Milica Petrušová a Šimon Jozef Kapusta opäť preukázali svoje schopnosti a zručnosti v oblasti ruského jazyka, konkrétne umeleckého prednesu poézie a prózy. Títo žiaci sa zúčastnili medzinárodnej súťaže „AZBUKI VEDI“ pod vedením Adriany Lauffovej.

        

       Spomedzi stoviek účastníkov z Európy sa umiestnili na popredných miestach v prednese poézie a prózy ruských klasikov, ako aj autorov Strieborného veku.

        

       Poézia:

       2. miesto: Šimon Jozef Kapusta

       3. miesto: Timea Marusinová

        

       Próza:

       2. miesto: Milica Petrušová

       2. miesto: Timea Marusinová

        

       Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme.

      • PRVÁ ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA

       Od 26. októbra do 30. novembra 2020 sa na základe aktivity Adriany Lauffovej, vedúcej študijného odboru slovensko - ruskej bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach a predchádzajúcich jednaní, dohôd a kultúrno – spoločenskej komunikácie so zástupcami Finančnej univerzity v Moskve podarilo právne a logisticky zorganizovať začiatok spolupráce a otvoriť tak Prvú zimnú školu ruského jazyka Departamentu cudzích jazykov  medzinárodnej komunikácie, fakulty medzinárodných ekonomických vzťahov Finančnej univerzity v Moskve.  36 – ti žiaci našej školy, ako prví gymnazisti v histórii Finančnej univerzity vôbec, mali možnosť štúdia na najprestížnejšej univerzite Európy, pod vedením učiteľov pani Kozlovcevoj a pani Torosjan, pod patronátom zástupcu departamentu docenta Ganinoj. Cieľom programu bolo nielen zlepšenie úrovne ruského jazyka vo všetkých sférach  jazykovej činnosti (čítanie s porozumením, počúvanie, písanie, komunikácia), ale taktiež rozšírenie slovnej zásoby, vedeckej lexiky a novej terminológie. Účastníci úspešne zavŕšili tento vyučovací proces vedomostným testom a získali cenné certifikáty, ktoré sú nielen spomienkou na správne strávený čas, ale hlavne bodmi pre prijatie na univerzity v Ruskej federácii.

        

       Organizácia a prevedenie tohto programu bola možná vďaka podpore riaditeľky Departamentu cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie Fakulty medzinárodnej ekonomickej spolupráce pani Klimovej, zástupkyni riaditeľky pani Ganinoj a riaditeľky medzinárodnej spolupráce pani Prichoďko a samozrejme hlavného špecialistu pani Šiškovej, s ktorou to pani Lauffová osobne dojednávala krok za krokom. Organizátor danej akcie, Adriana Lauffová, plánuje pokračovať v spolupráci v dištančnej ako aj prezenčnej forme. Na záverečnom stretnutí žiakov, učiteľov a vyššie spomenutých predstaviteľov univerzity boli prítomní aj kultúrna atašé ruskej ambasády pani Novgorodova a prorektor Finančnej univerzity, ktorý všetkým zúčastneným poďakoval a zaželal našim žiakom veľa úspechov a posmelil ich v postúpení na univerzitu.